Oudot tuntemukset jaloissa voivat olla ensimmäinen hälyttävä merkki tyypin 2 diabeteksesta. Jalkojen pistely, kihelmöinti, muutokset tuntoaistissa, krampit ja säryt voivat kertoa diagnosoimattomasta diabeteksesta.

Jalkojen tuntemukset kannattaa ottaa puheeksi terveydenhuollossa, etenkin jos on muitakin diabeteksen oireita: esimerkiksi väsymystä, mielialan vaihteluita, näöntarkkuuden vaihtelua, ehkä jopa janoisuutta ja tiheää virtsaamistarvetta.

Jos diabetes on jo todettu, jalkojen omahoito ja jalkojen kunnon seuraaminen ovat tärkeitä päivittäisiä rutiineja. Sen lisäksi jalat tulisi tutkia vastaanotolla kerran vuodessa, jotta mahdolliset ongelmat havaittaisiin ja hoidettaisiin ajoissa. Tutkimuksen perusteella lääkäri tai hoitaja määrittää jalkojen riskiluokan, neuvoo omatoimisen jalkojenhoidon ja ohjaa tarvittaessa jalkojenhoidon ammattilaisen puheille.

Jalkojen hoito on tärkeä osa diabeteksen hoitoa, sillä hoitamaton jalkapulma voi johtaa vakaviin seurauksiin, jopa amputointeihin.

Lisää tietoa Diabetesliiton kanpanjasivuilta www.diabetes.fi/jalat